Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu ma swoje korzenie w Zakładzie Polityki Agrarnej kierowanym przez prof. Zdzisława Ludkiewicza, powołanym do życia w 1918 roku. Zakład ten był jednym z trzech zakładów ekonomiczno-rolniczych, funkcjonujących w czasach międzywojennych w ramach Wydziału Rolniczego SGGW. Przedmiotem zainteresowań badawczych Zakładu były głównie zagadnienia kształtowania ustroju rolnego, popieranie, organizacja i ochrona produkcji rolniczej oraz regulowanie stosunków w zakresie tej produkcji. Egzemplifikacją zainteresowań Katedry może być wydany w 1932 roku przez prof. Ludkiewicza podręcznik polityki agrarnej, który wraz z całą działalnością naukowo-badawczą pracowników Katedry, sprzyjał utrwalaniu się polityki agrarnej jako nauki i przedmiotu nauczania.
Na początku lat pięćdziesiątych Katedra Polityki Agrarnej była jedną z trzech katedr stanowiących zaczątek Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego. Katedrą Polityki Agrarnej kierowali kolejno: prof. Stefan Ignar, prof. dr hab. Julian Bogacz, prof. dr hab. Bolesław Strużek, prof. dr hab. Zbigniew Adamowski, prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz. Od 1 stycznia 2009 r. kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Marian Podstawka.

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu swoją obecną nazwę przyjęła w dniu 1 stycznia 2010 r., a jej pracownicy kontynuują przez swoją działalność naukową i dydaktyczną chlubną tradycję poprzedników. W Katedrze funkcjonują następujące zakłady: Zakład Studiów Regionalnych i Europejskich, Zakład Prawa i Finansów, Zakład Marketingu i Analiz Rynkowych, Zakład Polityki Agrarnej i Prawa Rolnego.