Zapraszamy na kolejną XVI edycję Studiów Podyplomowych Zamówienia Publiczne SGGW w Warszawie

Rozpoczęcie XVI edycji Studiów Podyplomowych Zamówienia Publiczne - 17 marca 2018 r. "Planowane terminy zjazdów XVI edycji",
"Rekrutacja".

"Plan zajęć - edycja XVI - 2018".


Program prowadzonych na SGGW studiów podyplomowych uwzględnia wzorcowy program studiów z zakresu zamówień publicznych określony przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Realizowany program studiów uwzględnia nowe dyrektywy Unijne oraz znowelizowane przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zapewniamy wysoki poziom i skuteczność kształcenia, kontakt ze specjalistami-praktykami, przyjazną infrastrukturę dydaktyczną oraz konkurencyjne czesne.


Opłata czesnego za dwa semestry 3500 zł + 500 zł (wpisowe) łącznie = 4000 zł

W przypadku opłaty jednorazowej czesnego przysługuje zniżka 200 zł czyli 3300 zł czesne + wpisowe 500 zł łącznie = 3800 zł

Szczegółowe warunki rekrutacji.

Wykładowcami są najlepsi specjaliści i eksperci zajmujący się problematyką związaną z zamówieniami publicznymi (adwokaci, były Prezes UZP, pracownicy UZP, doradcy).

Informacje o wykładowcach.

Dofinansowanie studiów podyplomowychAbsolwent studiów otrzymuje świadectwo Studiów Podyplomowych SGGW w Warszawie (wzór określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych) poświadczające ukończone studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych.


Patron medialny Studiów Podyplomowych Zamówienia Publiczne SGGW w Warszawie

Zamawiający - zamówienia publiczne w praktyceDla zainteresowanych polecamy dodatkowo:

Studia Podyplomowe Prawo Podatkowe - Kadry i Płace SGGW w Warszawie

Studia Podyplomowe Administracja i Finanse Publiczne SGGW w Warszawie

Studia Podyplomowe Zarządzanie Nieruchomościami SGGW w Warszawie