Ocena jakości studiów

Ankieta jest skierowana do Absolwentów i Słuchaczy Studiów Podyplomowych Zamówienia Publiczne SGGW. Ankieta jest anonimowa i służy ocenie jakości kształcenia na Studiach Podyplomowych Zamówienia Publiczne SGGW w Warszawie. Nie ma konieczności wypełniania całej ankiety jednorazowo - można ocenić jednego wykładowcę z którym odbyły się np. ostatnie zajęcia.


Wprowadź hasło aby uzyskać dostęp do formularza oceny jakości studiówAktualna ocena jakości Studiów Podyplomowych Zamówienia Publiczne SGGW w Warszawie
Edycja XV - 2017/2018

Ocena jakości kształcenia na Studiach Podyplomowych Zamówienia Publiczne SGGW w Warszawie skierowana była do absolwentów za pomocą anonimowej ankiety, gdzie były możliwości oceny całości studiów i administracji oraz poszczególnych zajęć i wykładowców.

Ocena jakości zawierała się w przedziale od 1 do 5 gdzie:
(1 = bardzo niska jakość; 2 = niska jakość ; 3 = dostateczna jakość ;4 = dobra jakość; 5 = bardzo dobra jakość).

Anonimowe nieobowiązkowe ankiety z roku 2017/2018 wypełniły 33 osoby.

Ogólna jakość studiów została oceniona na 4,8 (średnia).

Administracja studiów i sekretariat został oceniony na 4,9 (średnia).

Średnia ocena wykładowców: 4,8 (średnia)