Plan zajęć - edycja XV

Plan zajęć edycja 2017/2018

Uprzejmie prosimy monitorować plan zajęć przed każdym zjazdem, ponieważ z różnych przyczyn niezależnych od organizatora mogą nastąpić zmiany prowadzących lub kolejność poszczególnych przedmiotów.

Zajęcia na Studiach Podyplomowych Zamówienia Publiczne będą odbywały się w soboty i niedziele w godz. od 9 do 17 - w Auli 3 w budynku 23 przy ul. Ciszewskiego 8 w Warszawie. ("mapa i plan kampusu").

Semestr II

Zjazd VIII - 24-25 luty 2018

24 luty 2018
9-10 10-11 11-12 12-1245 1245-1315 1315-14 14-15 15-16 16-17
Środki ochrony prawnej i orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych - Agnieszka Wadecka Przerwa obiadowa Umowy w sprawach zamówień publicznych - Iwona Treścińska
25 luty 2018
9-10 10-11 11-12 12-1245 1245-1315 1315-14 14-15 15-16 16-17
Środki ochrony prawnej i orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych - Agnieszka Wadecka Przerwa obiadowa Umowy w sprawach zamówień publicznych - Iwona Treścińska

Zjazd IX - 10-11 marzec 2018

10 marzec 2018
9-10 10-11 11-12 12-1245 1245-1315 1315-14 14-15 15-16 16-17
Środki ochrony prawnej i orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych - Agnieszka Wadecka Przerwa obiadowa Umowy w sprawach zamówień publicznych - Iwona Treścińska
11 marzec 2018
9-10 10-11 11-12 12-1245 1245-1315 1315-14 14-15 15-16 16-17
Środki ochrony prawnej i orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych - Agnieszka Wadecka Przerwa obiadowa Umowy w sprawach zamówień publicznych - Iwona Treścińska