Plan zajęć - edycja XVI

Plan zajęć edycja 2018

Uprzejmie prosimy monitorować plan zajęć przed każdym zjazdem, ponieważ z różnych przyczyn niezależnych od organizatora mogą nastąpić zmiany prowadzących lub kolejność poszczególnych przedmiotów.

Zajęcia na Studiach Podyplomowych Zamówienia Publiczne będą odbywały się w soboty i niedziele w godz. od 9 do 17 - w Auli 7 w budynku 24 przy ul. Nowoursynowskiej 159 w Warszawie. ("mapa i plan kampusu").

Semestr I

Zjazd II - 7-8 kwiecień 2018

7 kwiecień 2018
9-10 10-11 11-12 12-1245 1245-1315 1315-14 14-15 15-16 16-17
Wybrane elementy prawa administracyjnego i kodeks postępowania administracyjnego - Andrzela Gawrońska-Baran Przerwa obiadowa Podstawy finansów publicznych - Anna Milewska
8 kwiecień 2018
9-10 10-11 11-12 12-1245 1245-1315 1315-14 14-15 15-16 16-17
Wybrane elementy prawa administracyjnego i kodeks postępowania administracyjnego - Andrzela Gawrońska-Baran Przerwa obiadowa Podstawy finansów publicznych - Anna Milewska

Zjazd III - 21-22 kwiecień 2018

21 kwiecień 2018
9-10 10-11 11-12 12-1245 1245-1315 1315-14 14-15 15-16 16-17
Strony postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Aneta Wala Przerwa obiadowa Strony postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Aneta Wala
22 kwiecień 2018
9-10 10-11 11-12 12-1245 1245-1315 1315-14 14-15 15-16 16-17
Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - Grzegorz Mazurek Przerwa obiadowa Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - Grzegorz Mazurek