Plan zajęć - edycja XVII

Plan zajęć Studiów Podyplomowych Zamówienia Publiczne SGGW w Warszawie - edycja 2018/2019 (październik 2018 r. - maj 2019 r.)

Uprzejmie prosimy monitorować plan zajęć przed każdym zjazdem ponieważ z przyczyn niezależnych od organizatora kolejność zajęć może ulec zmianie.

Zajęcia na Studiach Podyplomowych Zamówienia Publiczne będą odbywały się w soboty i niedziele w godz. od 9 do 17 - w Auli 3 w budynku 23 przy ul. Ciszewskiego 8 w Warszawie. ("mapa i plan kampusu").

Semestr II

Zjazd VIII - 23-24 lutego 2019 r.

23 lutego 2019 r.
9-1245
1245-1315
1315-17
Ocena ofert i dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Agnieszka Wadecka Przerwa obiadowa Umowy w sprawach zamówień publicznych - Iwona Treścińska
24 lutego 2019 r.
9-1245
1245-1315
1315-17
Ocena ofert i dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Agnieszka Wadecka Przerwa obiadowa Umowy w sprawach zamówień publicznych - Iwona Treścińska


Zjazd IX - 9 -10 marca 2019 r.

9 marca 2019 r.
9-1245
1245-1315
1315-17
Ocena ofert i dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Agnieszka Wadecka Przerwa obiadowa Środki ochrony prawnej i orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych - Andrzela Gawrońska-Baran
10 marca 2019 r.
9-1245
1245-1315
1315-17
Środki ochrony prawnej i orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych - Andrzela Gawrońska-Baran Przerwa obiadowa Środki ochrony prawnej i orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych - Andrzela Gawrońska-Baran