O studiach

Cele utworzenia Studiów Podyplomowych Zamówienia Publiczne SGGW w Warszawie

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych oraz przygotowanie do uruchomienia procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
Celem studiów jest także zapoznanie pracowników administracji z aspektami prawnymi i organizacyjnymi procesu zamówień publicznych oraz przepisami dotyczącymi wydatkowania środków publicznych.
Wykładowcami są wysokiej klasy specjaliści i eksperci zajmujący się problematyką związaną z zamówieniami publicznymi.

Informacje o wykładowcach.

Adresaci studiów

• Osoby legitymujące się wyższym wykształceniem ze stopniem magistra, inżyniera lub licencjata (w zakresie dowolnej dyscypliny), które poprzez rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu zamówień publicznych chcą poprawić swoje kwalifikacje zawodowe.
• Pracownicy administracji rządowej
• Pracownicy administracji samorządowej
• Pracownicy służby cywilnej
• Pracownicy służb finansowych, organów i instytucji administracji publicznej
• Pracownicy innych firm, którzy zajmują się procedurami związanymi z zamówieniami publicznymi

Studium skierowane jest do osób:
• biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych;
• biorących udział w procesie realizowania zamówień publicznych;
• pracujących w sektorze finansów publicznych;
• odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi;
• wykonawców składających oferty w sektorze zamówień publicznych;
• nadzorujących wydatkowanie środków publicznych;
• kontrolujących prawidłowości w procesie udzielania zamówień publicznych;
• kandydujących na wysokie stanowiska państwowe, których niewątpliwym atutem jest znajomość zasad gospodarowania środkami publicznymi;
• realizujących projekty UE ;
i innych osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego i skutecznego wydawania publicznych pieniędzy.

Zasady naboru

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier, magister).
Studia będą trwały dwa semestry. Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń i złożenia kompletnych dokumentów.
Wiecej na temat zasad rekrutacji REKRUTACJA

Organizator zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia studiów podyplomowych w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takiej sytuacji uczestnicy rekrutacji otrzymają zwrot wszystkich wpłaconych kwot wraz z wpisowym.

Umiejętności nabyte przez absolwentów studiów podyplomowych

Uzyskanie wymaganych kwalifikacji do pracy w służbie cywilnej, zwłaszcza tzw. wykształcenia kierunkowego dla osób zatrudnionych w administracji publicznej oraz osób współpracujących z administracją przy realizacji zamówień publicznych.
Absolwent studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu zamówień publicznych oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu. Absolwent nabywa wiedzę, która umożliwi mu w przyszłości pracę w administracji i instytucjach publicznych oraz firmach powiązanych z administracją.

Świadectwo i Egzamin

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego. Komisja Egzaminacyjna losuje przystępującym do egzaminu trzy pytania z puli około stu pytań udostępnionych Słuchaczom do samodzielnego opracowania. Pytania egzaminacyjne Słuchacze otrzymują na początku drugiego semestru na kilka miesięcy przed egzaminem. Program studiów nie przewiduje przygotowania pracy dyplomowej.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymają świadectwo SGGW (wzór zgodny przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1791)) poświadczające ukończone studia podyplomowe z zamówień publicznych.

Organizacja studiów

Studia będą prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166. (patrz Mapa kampusu.).

Studia potrwają dwa semestry z łączną liczbą godzin 184.

Na każdym semestrze odbędzie się kilka zjazdów w odstępach dwutygodniowych (w soboty i niedziele). Według harmonogramu podanego uczestnikom na początku każdego semestru.

*Osoby spoza Warszawy za dodatkową opłatą mogą korzystać z zakwaterowania w pokojach gościnnych „Ikar” Hotelu Asystenckiego SGGW.
Pokoje mogą być:
• 1-osobowe - tych mamy 10 aktualna cena 155 zł/dobę
• 2-osobowe - jest ich 46 aktualna cena 200,00 zł/doba/pokój
• Jeśli segment jest podzielony na pokój dzienny i sypialnię stanowi apartament.
W Pokojach Gościnnych Ikar są 3 apartamenty w cenie 280,00 zł za dobę.
Każdy pokój posiada dostęp do sieci Internetu, telefon. Pokoje jednoosobowe i apartamenty dodatkowo telewizor.
Na parterze naszego obiektu mieści się bar Dedal, który serwuje naszym gościom śniadania, obiady i kolacje. Korzystanie z baru nie jest obligatoryjne. Śniadania są wliczone w cenę noclegu.